ORGANISATIE

Liberticide is een werkgroep die in een wisselende samenstelling opereert. Per project stellen de initiatiefnemers Tiers Bakker en Robin Brouwer een team samen dat op basis van een specifieke opdracht aan de slag gaat. Publicaties (zoals de Liberticidebundel, artikelen), projecten voor bepaalde opdrachtgevers (overheden, bedrijven), deelname aan debatten en onderwijsprogramma’s (academisch onderwijs en publiekscursussen), worden in verschillende samenstellingen verzorgd.

Liberticide verschilt van reguliere onderzoeksinstellingen doordat ze nauwe banden met het maatschappelijke veld onderhoudt. Veel van haar deelnemers zijn naast hun onderzoeksopdracht voor universiteiten ook verbonden aan verschillende maatschappelijke organisaties. Het netwerk van Liberticide strekt zich uit van de sfeer van economie en bestuur tot cultuur, media en levensbeschouwing.

Liberticide stelt zich tot doel om de kennis die zij uit haar onderzoek verkrijgt en die zij opdoet uit de participatie in verschillende maatschappelijke projecten, te gebruiken als instrument om tot een mentaliteitsverandering te komen. Liberticide is overtuigd van het feit dat een kritisch inzicht omtrent de wijze waarop de maatschappij is georganiseerd, de aanzet kan vormen voor innovatie. Vandaar dat overdracht van kennis een speerpunt in haar beleid vormt.

Liberticide verleent graag haar expertise aan zowel particuliere als overheidsinstellingen.

CONTACT: info@liberticide.nl, Tiers Bakker 06 28674224, Robin Brouwer 06 5780 8860

 

SAMENSTELLING LIBERTICIDE:

Projectleiders/initiatiefnemers:

Tiers Bakker (woonachtig in Amsterdam) studeerde filosofie te Amsterdam. Hij is werkzaam voor De Groene Amsterdammer en doceert filosofie. De afgelopen vijf jaar is Bakker betrokken bij verschillende werk/studie groepen met betrekking tot auteurs als Hegel, Karl Barth, Marx en Deleuze. De laatste jaren was Bakker verbonden aan kunsttijdschrift HTV De IJsberg; tot zomer 2008 maakte hij samen met Robin Brouwer de hoofdredactie daarvan uit. Bakker is voorts verbonden aan verschillende redacties, zoals die van Felix & Sofie en is nauw betrokken bij de organisatie van debatten op verschillende locaties in Amsterdam. Daarnaast is hij de laatste jaren actief voor de SP; voor deze partij zit hij in een Amsterdamse deelraad.

 

 

 

 

Robin Brouwer (woonachtig in Amsterdam) studeerde en doceerde filosofie en semiotiek aan de Universiteit van Amsterdam (tot 2001). Daarna doceerde hij aan verschillende academische instellingen en was van 2004 tot en met 2008 hoofdredacteur van kunsttijdschrift HTV De IJsberg.

De afgelopen jaren geeft hij seminars en lezingen voor bedrijven en organisaties, wat in 2010 leidt tot het opzetten van de Robin Brouwer Collective – een samenwerkingsverband tussen verschillende professionals die willen bijdragen aan kritische bewustwording over de hedendaagse samenleving om daardoor verandering mogelijk te maken (zie: www.robinbrouwercollective.nl). Daarnaast doceert hij filosofie en maatschappijtheorie (o.a aan het Instituut voor Filosofie) en bekleedt verschillende advies en bestuursfuncties op het terrein van cultuur- en zorgbeleid.

 

Overige deelnemers aan Liberticide:

BAVO (bestaande uit Gideon Boie en Matthias Pauwels) is een in Rotterdam gevestigd onafhankelijk onderzoeksteam dat zich met name bezig houdt met de politieke aspecten van architectuur en stedenbouw. De afgelopen jaren waren zij verbonden aan de theorieafdeling van de Jan van Eijckacademie te Maastricht waar zij onderzoek deden naar stedenbouw en neoliberalisme. Boie en Pauwels studeerden beiden architectuur in Gent en filosofie in Rotterdam (www.bavo.biz).

Simon de Boer is modeontwerper, kok, beeldend kunstenaar, publicist en activist. Van hem verscheen in 2006: Alternatieve modevormgeving in Nederland: zwemvesten en reddingsboeien in een tijd van vrijemarkteconomieën en cultuurnihilisme. (www.masterandcreator.com).

Lorenzo Chiesa (Triëst, Italië), studeerde filosofie in Triëst en promoveerde aan de universiteit van Warwick (V.K). Hij is lecturer aan de School of European Culture and Language van de Universiteit van Kent (V.K). In 2007 verscheen van hem: A philosophical reading of Lacan.

Vasco Groeneveld studeerde geschiedenis en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als advocaat te Amsterdam.

Koen Haegens is politicoloog en journalist en als redacteur verbonden aan de Groene Amsterdammer.

Benda Hofmeyr promoveerde in de filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (dissertatie:  Ethics and Aesthetics in Foucault and Levinas). Ze is verbonden aan de Jan van Eijckacademie te Maastricht en aan de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika.

Marc de Kesel is theoloog en filosoof, promoveerde in de filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen alwaar hij als onderzoeker verbonden is. Tevens is hij verbonden aan de Arteveldehogeschool te Gent waar hij sociale en politieke filosofie doceert. In 2002 verscheen van hem Eros&Ethiek. Een lectuur van Jacques Lacans Seminaire VII.

Prof. Alfred Kleinknecht, C.W.M Naastepad en Servaas Storm zijn verbonden aan de vakgroep innovatieve economie van de Technische Universiteit Delft. Zij publiceren regelmatig gezamenlijk over actuele ontwikkelingen op het gebied van economie.

René den Ouden is romanschrijver en communicatieadviseur. Van hem verscheen: De dans van wederkeer.

Merijn Oudenampsen is stadssocioloog, publicist en hoofdredacteur van het online tijdschrift Flexmens (www.flexmens.org).

Johan Schokker is psycholoog en vertaler van onder andere De politiek van het genot, gesprekken met Zizek, door Slavoj Zizek en Glyn Daly. Voor Liberticide vertaalde hij: Het neoliberalisme: de distopische werkelijkheid van een utopie door Benda Hofmeyr en Pasolini, Badiou, Zizek en de erfenis van de christelijke naastenliefde door Lorenzo Chiesa.

Marc Schuilenburg studeerde rechtsgeleerdheid en filosofie in Rotterdam. Hij is verbonden aan de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2007 verscheen van hem: Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (samen met Alex de Jong).

Robbert Veen promoveerde in de theologie en doceert ethiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2005 verscheen van hem: Fulfillment of the Law.

Philip Westbroek studeerde theologie, klassieke talen en Slavische talen aan de universiteiten van Amsterdam en Sint Petersburg. Hij promoveerde (c.l) op de doorwerking van Nietzsche’s denken in de Russische literatuur en filosofie van de vroege 20e eeuw. Momenteel doceert hij aan de vakgroep Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam.

 

Aan de nieuwe bundel die in 2012 is verschenen hebben deelgenomen:

Govert Derix, Slavoj Zizek, Frans Winkens, Ronald van Raak, Femke Kaulingfreks, Pieter Lemmens, Marc De Kesel, Stijn Sieckelinck, Bernard Stiegler, Jonas Staal, Tiers Bakker en Robin Brouwer.

Print Friendly