GESCHIEDENIS

Liberticide werd in 2005 opgericht door Tiers Bakker en Robin Brouwer met als doel om een breed, interdisciplinair onderzoek naar de neoliberale samenleving te voltrekken. Liberticide is opgezet als onafhankelijk intiatief. De zestien deelnemers hebben een verschillende professionele achtergrond en zijn voor het merendeel verbonden aan verschillende instituten voor wetenschappelijk onderzoek.

Sedert haar oprichting houdt Liberticide frequente samenkomsten die als denktank fungeren om de resulaten van individueel onderzoek te bespreken. Door een open platform voor de uitwisseling van onderzoek te bieden, kunnen barriëres overbrugd worden die wetenschappelijke disciplines veelal gescheiden houden.

Deze denktank vormde de aanzet tot het realiseren van de eerste bundel die in september 2008 bij uitgeverij IJzer verscheen. In de tussenliggende tijd waren de leden van deze onderzoeksgroep betrokken bij allerlei activiteiten en kwamen ook de eerste artikelen tot stand. In 2007 vond een eerste debat over Liberticide plaats. Lokatie: Felix Merites Amsterdam (sprekers prof.dr.Alfred Kleinknecht, Koen Haegens en Robin Brouwer).

De titel “Liberticide” slaat op ‘de moord op de vrijheid’. Een vernietiging die, aldus deze onderzoekers, heel paradoxaal uit naam van de neoliberale vrijheid voltrokken wordt. In reactie op deze ‘misdaad’ beroept dit onderzoeksproject zich op de vrijheidsidealen zoals deze in de verlichting vormkregen.

Door de vele seminars en lezingen die Liberticide in Nederland heeft gehouden, bezit zij reeds een brede schare van sympatisanten. Het feit dat haar achterban een zeer uiteenlopende politieke signatuur bezit, kenmerkt het transpolitieke karakter van dit onderzoeksinitiatief.

Liberticide heeft een levendige belangstelling voor hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van filosofie en maatschappijtheorie. Denkers als Alain Badiou, Boris Groys, Slavoj Zizek, Giorgio Agamben en Bernard Stiegler hebben een prominente plaats in het debat en onderzoek dat door Liberticide wordt ondernomen. Daarnaast onderhoudt Liberticide contacten met verschillende wetenschappelijke instellingen waaronder het CLiC te Maastricht (Circle for Lacanian Ideology Critique, Jan van Eyck Acadedmie), Universiteit Wageningen en de Universiteit voor Humanistiek.

Sinds het verschijnen van de eerste bundel in 2008 geeft Liberticide seminars in verschillende universiteitssteden en is zij betrokken bij verschillende debatten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe onderzoeksbundel die in 2012 verschijnt.

Print Friendly