CURSUSAANBOD

Debatavonden over de Neoliberale samenleving.

Op 17 september 2013 starten wij een tweede reeks van 8 avonden over de neoliberale samenleving bij De Nieuwe Liefde te Amsterdam. In 8 bijeenkomsten tussen september 2013 en april 2014 gaan in discussie met wetenschappers, ondernemers, filosofen en politici over het veranderen van ons systeem. Onder de titel Voorbij het Neoliberalisme, gaan we op zoek hoe we ons systeem kunnen veranderen, waarbij er aandacht zal zijn voor pioniers die alternatieven laten zien. De avonden zijn gewijd aan thema’s als zorg, onderwijs, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunst en cultuur.

Voor informatie: http://denieuweliefde.com/series/voorbij-het-neoliberalisme.16.html

 

Voorbeelden van eerdere cursussen en seminars:

Stedelijk Museum Amsterdam
Op aanvraag van het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) verzorgde Liberticide voorjaar 2011 een seminar over de huidige stand van zaken in de samenleving naar aanleiding van de tentoonstelling The Marx Lounge van curator Alfredo Jaar. Deze seminar bestond uit zeven bijeenkomsten. Sprekers: Pieter Lemmens, Frans Winkens, Ewald Engelen, Laurens ten Kate, Tiers Bakker, Robin Brouwer.

Mediatheorie. Voor een breed publiek ontwikkelden Tiers Bakker en Robin Brouwer een onderwijsprogramma hedendaagse mediatheorie. Dit programma kwam tot stand op basis van onderzoek naar de hedendaagse media aan de hand van recent internationaal onderzoek en het Liberticide onderzoeksmateriaal. In 2010 vonden de seminars plaats in Utrecht en Amsterdam.

Onderwijsprogramma en seminars.
Sinds 2009 verzorgt Liberticide een onderwijsprogramma in de vorm van een breed opgezette seminar van tien samenkomsten. Doel van deze seminar is inzage verschaffen in de achtergronden van het neoliberalisme en de tijd waarin wij leven, het diagnose stellen van de structuurproblemen van ons maatschappijsysteem, het in kaart brengen van de neoliberale ideologie en het aanreiken van een remedie.

Reeds zeven seminars vonden in verschillende Nederlandse universiteitssteden plaats en er zullen er nog velen volgen. Doelgroep: mensen uit het bedrijfsleven, uit de politiek, openbaar bestuur en academische wereld.

Academisch onderwijs
Voor universiteiten en academies ontwikkelt Liberticide een theoretisch onderwijsprogramma van 12 weken dat zich richt op een aantal kernthema’s uit het Liberticide onderzoeksprogramma. Meerdere docenten zullen dit programma gaan verzorgen. De deelgebieden economie, politiek, ideologiekritiek, media, zorg, controle/veiligheid en cultuur zullen in dit programma worden opgenomen. Het programma zal een interdisciplinair karakter hebben en zal geschikt zijn voor studenten van verschillende faculteiten en vakgroepen. Er is een reader met teksten van eigen publicaties, primaire teksten van behandelde auteurs en secundaire literatuur. Dit onderwijsprogramma wordt aangeboden aan verschillende onderwijsinstellingen en past binnen het eigen curriculum of binnen studium generale onderwijs.

ISVW
In Januari 2009 werd bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden een seminar aan Liberticide gewijd. Met als thema ‘neoliberalisme en kredietcrisis’ werden vele verschillende onderzoeksgebieden behandeld. Sprekers: Marc Schuilenburg, Vasco Groeneveld, Robbert Veen, Tiers Bakker en Robin Brouwer.

Voor 2012 en 2013 staan meerdere nieuwe seminars op het programma.

 

Print Friendly