PUBLICATIES

Lijst met enkele recente publicaties van de deelnemers aan het onderzoek

Bakker, Tiers en Brouwer, Robin (red) Liberticide, Kritische reflecties op het Neoliberalisme, Uitgeverij IJzer, Utrecht, 2008, ISBN 978 90 8684 016 8 www.uitgeverij.ijzer.nl, uitgeverij.ijzer@hetnet.nl

Brouwer, Robin, Do not enter the Netherlands, democratic meltdown in progress! In tijdschrift OPEN, editie september 2011, uitgave van Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR), i.s.w.m De Groene Amsterdammer.

De Boer, Simon: Alternatieve modevormingeving in Nederland: zwemvesten en reddingsboeien in een tijd van vrijemarkteconomieën en cultuurnihilisme, 2006 (www.masterandcreator.com).

Chiesa, Lorenzo: A philosophical reading of Lacan, 2007.

De Kesel, Marc: Eros&ethiek. Een lectuur van Jacques Lacans Seminaire VII, 2002.

De Kesel, Marc, Goden breken. 2010.

Schuilenburg, Marc: Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (samen met Alex de Jong), 2007.

Schuilenburg, Marc, Romein, Ed en Van Tuinen, Sjoerd (red) Deleuze Compendium, 2009.

Schokker, Johan; vertaler van: De politiek van het genot, gesprekken met Zizek, door Slavoj Zizek en Glyn Daly, 2005 (oorspronkelijk: Conversations with Zizek, 2004).

Veen, Robbert: Fulfillment of the law, 2005.

 

Literatuurlijst onderzoek en seminars (onvolledig):

Achterhuis, H, “De markt van welzijn en geluk. Een kritiek van de andragogie”, (1980).

Agamben, G, “Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven”, (1995).

Agamben, G, “Nudita”, (2008).

Agamben, G, “The coming community”, (1993).

Badiou, A, “De ethiek. Essay over het besef van het kwaad”, (2008).

Badiou, A, “De twintigste eeuw”, (2007).

Bakker, T, “De gelijke munt van het neoliberalisme”, in: “Liberticide. Kritische reflecties op het neoliberalisme”, (Tiers Bakker en Robin Brouwer, red), (2008).

Baudrillard, J, “The gulf war never took place”, (1991).

Bloch, E, “Das Prinzip Hoffnung”, (1959).

Bourdieu, P, “Acts of resistance. Against the new myths of our time”, (1998).

Brouwer, R, “Vrijheid als ideologie. Een diagnose van de neoliberale samenleving”, in: “Liberticide. Kritische reflecties op het neoliberalisme”, (Tiers Bakker en Robin Brouwer, red), (2008).

Brown, W, “Neo-Liberalism and the end of liberal democracy”, (2003).

Chomsky, N, “Chomsky on democracy and education”, (C.P.Otero, red), (2002).

Chomsky, N, “Making the future. The unipolar imperial moment”, (2010).

Chomsky, N, “Hopes and prospects”, (2010).

Deleuze, G en Guattari, F, “Mille Plateaux”, (1980).

Duyvendak, J.W, “De planning van ontplooiing. Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving”, (1999).

Engelen, E, “De mythe van de markt”, (1995).

Engelen, E, “Economisch burgerschap in de onderneming. Een oefening in concreet utopisme”, (2000).

Fijnaut, C, “Opdat de macht een toevlucht zij? Een historische studie van het politieapparaat als politieke instelling”, (1979).

Foucault, M, “Les mots et les choses”, (1966).

Foucault, M, “Securité, territoire, population. Cours au College de France (1977-1878)”.

Fukuyama, F, “The end of history and the last man”, (1992).

Garland, D, “The culture of control. Crime and social order in contemporary society”, (2001).

Groys, B, “Over het nieuwe. Proeve van een cultuureconomie”, (1992).

Guattari, F, “Chaosophy”, (1995).

Habermas, J, “Theorie des kommunikativen Handelns”, (1980).

Haegens, K, “De media voorbij het neoliberalisme. Vaarwel objectiviteit, welkom werkelijkheid”, in: “Liberticide. Kritische reflecties op het neoliberalisme”, (Tiers Bakker en Robin Brouwer, red), (2008).

Hegel, G.W.F, “Grundlinien der Philosophie des Rechts”, (1821).

Horkheimer, M, “Traditional and critical theory”, (1937).

Hurenkamp, M en Kremer, M (red), “Vrijheid verplicht. Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid”, (2005).

Kalma, P, “De illusie van de democratische staat”, (1982).

Kant, I, “Kritik der reinen Vernunft”, (1781).

Kant, I, “Kritik der praktischen Vernunft”, (1788).

Kittler, F, “Gramaphon, Film, Typewriter”, (1986).

Klein, N, “The shock doctrine”, (2007).

Klein, N, “The shock doctrine”, (2007).

Kleinknecht, A.H, “Is labour market flexibility harmful to innovation?”, (1998).

Kleinknecht, A.H, “Innovation patterns in crisis and prosperity. Schumpeter’s long cycle reconsidered”, (1987).

Kleinknecht, A.H, Naastepad, C.W.M, S.Storm, “De markt jaagt de bureaucratie aan”, in “Liberticide. Kritische reflecties op het neoliberalisme”, (2008).

Knepper, S en Kortenray, J, (red), “De vertrouwenscrisis. Over het krakende fundament van de samenleving”, (2008).

Lyotard, J.F, “La condition postmoderne”, (1979).

Mauss, M, “Essai sur le don”, (1924).

McLuhan, M, “Understanding media”, (1964).

Mouffe, Ch, “The return of the political”, (1993).

Mouffe, Ch, “On the political”, (2005).

Mulder, A, “Over mediatheorie”, (2004).

Negri, A en Hardt, M, “Empire”, (2000).

Plato, “De staat”, (380, v chr.).

Politie, “Tegenhouden als nieuw paradigma voor de politie?”, (2004).

Rancière, J, “La mésentente: politique et philosophie”, (1995).

Sacks, J, The home we build together, (2007).

Sacks, J, “To heal a fractured world – the ethics of responsibility”, (2005).

Sacks, J, “Dignity of difference”, (2002).

Schmitt, C, “Der Begriff des Politischen”, (1932).

Schuilenburg, M, “Een politiek van versplintering. Over eilandjes, denizens en marginens, in Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving” (H. Boutelier en R. Van Steden, red), (2008).

Schuilenburg, M, “Een gecontroleerde vrijheid. Neoliberalisme, veiligheid en verzekeringen”, in “Liberticide. Kritische reflecties op het neoliberalisme”, (2008).

Stichting Waterland, (P.de Beer, c.s), “Het sociaal kapitalistisch manifest”, (2006).

Stiglitz, J, “Globalization and its discontents”, (2002).

Tarde, G, “La logique sociale”, (1895).

Verbrugge, A, “Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift”, (2004).

Wacquant, L, “Straf de armen. Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid”, (2006).

Wallerstein, I, “Historical capitalism with capitalist civilization”, (1995).

Weber, M, “Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”, (1905).

Zizek, S, “The ticklish subject – the absent centre of political ontology”, (1999).

Zizek, S, “Intolerantie”, (2011).

Zizek, S, “Het subject en zijn onbehagen”, (1997).

Zizek, S, “Living in the end of times”, (2010).

Zizek, S, “In defense of lost causes”, (2009).

Print Friendly