LIBERTICIDE

Tiers Bakker en Robin Brouwer

AANKONDIGING: Op 18 september 2012 verscheen de tweede Liberticidebundel getiteld: Vrijheid. Maar voor wie? (Tiers Bakker & Robin Brouwer, Uitgeverij IJzer, Utrecht).

Tevens start op 17 september 2013 s’avonds bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam ons tweede maandelijkse lezing/debatprogramma waarin ons onderzoek naar het neoliberalisme centraal zal staan. Voor informatie over dit programma en ons nieuwe boek zie: ‘cursusaanbod’.

 

Over Liberticide

Liberticide is een interdisciplinaire onderzoeksgroep bestaande uit wetenschappers, filosofen en publicisten die zich richten op een kritische analyse van de hedendaagse neoliberale samenleving. Zij onderscheidt zich van bestaande werkgroepen doordat ze een interdisciplinaire benadering van de maatschappij voorstaat. De problemen waarmee de samenleving zich momenteel op de terreinen economie, educatie, zorg, veiligheid, criminaliteit, leefbaarheid en vrijheid geconfronteerd ziet, worden door Liberticide niet beschouwd als op zichzelf staande problemen maar duiden op een structuurprobleem van het neoliberale beschavingsmodel. Vandaar dat samenwerking met specialisten afkomstig uit afzonderlijke vakgebieden noodzakelijk is.

Liberticide bestaat uit een groep van 25 deskundigen die in verschillende samenstellingen onderzoek doen, publiceren en deelnemen aan seminars, colleges en debatten – voor meer informatie zie ‘organisatie’.

Om de hedendaagse samenleving te kunnen begrijpen en haar anomalieën te kunnen doorgronden is het van belang het neoliberalisme niet louter als een politiek-economisch stelsel op te vatten, maar haar als mentaliteit, als ideologie te analyseren. Dit betekent dat Liberticide de maatschappij van vandaag niet alleen onderzoekt op haar economische, politieke of culturele verschijningsvormen, maar tevens de verschillende ‘attitudes’ van het neoliberalisme in kaart probeert te brengen. Ook richt Liberticide zich op een analyse van de deels verborgen uitgangspunten die aan het neoliberale beschavingsmodel ten grondslag liggen. Op basis van een dergelijke aanpak wil Liberticide een tijdsdiagnose tot stand brengen, waaruit voorstellen tot remedie mogelijk worden.

Liberticide is nauw verbonden met allerlei maatschappelijke organisaties en instellingen voor academisch onderzoek en onderwijs. De resultaten van het onderzoek vinden hun weg via onderwijsprogramma’s aan universiteiten en academies, via publiekscursussen, debatten en publicaties.

Liberticide verleent graag haar expertise aan zowel particuliere als overheidsinstellingen en is via haar deelnemers actief in adviescommissies voor overheden en verschillende denktanks.

 

Print Friendly